Jsme držiteli těchto oprávnění a certifikátů:

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát svařování ČSN EN 15085-2:2008

v certifikační úrovni CL1

Certifikát svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006

Splnění požadavků předpisu ČD V95/5 ve svařování

Osvědčení o způsobilosti dodavatele Českých drah, a.s.

Potvrzení způsobilosti dodavatele ŽSSK CARGO a.s.

Potvrzení ŽSSK a.s. o způsobilosti k provádění oprav žel. vozidel

Oprávnění ÚRŽD

pro svařování, revize UTZ a NDT zkoušky na drážních vozidlech